Laʻana!

Hawaiian Example Sentences

He kumu piku

A fig tree

Source: Hawaiian phrase book; no huaolelo a me na olelo kikeke ma ka olelo Beritania a me ka olelo Hawaii


He kumu loke

A rose bush

Source: Hawaiian phrase book; no huaolelo a me na olelo kikeke ma ka olelo Beritania a me ka olelo Hawaii


Ua hoʻouna ʻo ia i kāna poʻe kumu e aʻo ʻia ma Lahainaluna.

Source: Ke aupuni mōʻī


ʻO ke kumu e pupū ai ka hoʻokō ʻana i ka hana a ka naʻauao, ʻo ke dālā ʻole.

Source: Ke aupuni mōʻī


ʻO ka naʻauao ke kumu e waiwai ai ke aupuni.

Source: Ke aupuni mōʻī


Ua hāʻawi wale ʻia kā ka ʻāina o nā misionari me ke kumu kūʻai ʻole.

Source: Ke aupuni mōʻī


Ua lilo nō hoʻi ʻo ia i kumu kōkua no ke kulanui ʻo Lahainaluna.

Source: Ke aupuni mōʻī


Ke ʻōlelo mai nei nā kumu a kākou, ʻo ka naʻauao ke kumu e paʻa ai ke aupuni.

Source: Ke aupuni mōʻī


E hoʻoikaika hoʻi ʻoukou e nā kumu i ke aʻo i nā haumāna.

Source: Ke aupuni mōʻī


ʻO ke kumu o ko Ulumeheihei kau ʻana i nā kānāwai ʻoʻoleʻa no nā mokupuni o Maui.

Source: Ke aupuni mōʻī


ʻO ia kekahi mau kumu i mālama loa ai nā aliʻi, i nui ka poʻe kahu nāna e mālama.

Source: Ke aupuni mōʻī


ʻO ia nō hoʻi ke kumu i kāʻili ʻia ai mai ke alo aku o ke Kahu Aliʻi Liliha.

Source: Ke aupuni mōʻī


Ua nui nā mea i ʻōlelo ʻia no ke kumu o ko lākou make ʻana.

Source: Ke aupuni mōʻī


ʻO ia mau kumu ka mea i ʻōlelo ʻia i mua o Kaʻahumanu.

Source: Ke aupuni mōʻī


ʻO nā kumu hua mua o nā leo ma ka ʻōlelo Hawaiʻi.

Source: Ke aupuni mōʻī


More Sentences >